Goedele VANDEKERCKHOVE
Notaris te Antwerpen

Historiek van ons kantoor

Opvolger van:
Meester Rik Vandekerckhove